Klienci indywidualni

Oferta dla Klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych poprzez udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzanie pism i opinii prawnych oraz zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, urzędami i innymi podmiotami. W zakresie oferowanych usług mieści się między innymi:

  • przygotowywanie i weryfikacja umów zawieranych przez Klientów,
  • pomoc prawna przy wykonywaniu zawartych umów i powstałych w związku z nimi sporów oraz sądowe dochodzenie roszczeń z nich wynikających,
  • dochodzenie roszczeń konsumenckich i pracowniczych,
  • prowadzenie spraw rodzinnych (rozwód, separacja, podział majątku wspólnego małżonków, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa),
  • zadośćuczynienia i odszkodowania,
  • prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek), porady dotyczące sporządzania testamentów, wydziedziczenia oraz odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona prawa własności i posiadania, ustanowienie służebności, zasiedzenie prawa własności nieruchomości),
  • prowadzenie spraw administracyjnych.

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, zakres świadczonej pomocy prawnej podlega każdorazowo uzgodnieniu z Klientem po przeanalizowaniu okoliczności zaistniałych w danej sprawie.