Przedsiębiorcy

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej), obejmującą w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i negocjowanie oraz prawna weryfikacja umów,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami władzy publicznej i organami egzekucyjnymi,
 • przygotowywanie pism i reprezentowanie Klientów przed innymi podmiotami gospodarczymi w sprawach (w tym w sporach) wynikłych w związku z prowadzoną działalnością,
 • doradztwo w sprawach pracowniczych,
 • pomoc prawna w zakresie egzekwowania wierzytelności (przygotowywanie wezwań do zapłaty, zastępstwo przed sądami i organami egzekucyjnymi),
 • analiza i przygotowywanie dokumentów wewnętrznych,
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzenie spraw administracyjnych.

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy, zakres świadczonej pomocy prawnej podlega każdorazowo uzgodnieniu z Klientem po przeanalizowaniu okoliczności zaistniałych w danej sprawie.