Zasady współpracy

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej w następujących formach:

  1. stała obsługa prawna – skierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jest to najbardziej optymalna forma współpracy zapewniająca wdrażanie skutecznych rozwiązań prawnych w przedsiębiorstwie ze względu na możliwość zapoznania się ze specyfiką jego działalności i strukturą organizacyjną;
  2. prowadzenie poszczególnych spraw – wskazanych indywidualnie lub określonych rodzajowo, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, w tym wstępowanie do wszczętych już postępowań;
  3. doraźna pomoc prawna – polegająca na jednorazowym świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności poprzez udzielenie porady prawnej lub konsultacji prawnych, sporządzenie pisma, zredagowanie umowy lub przygotowanie opinii prawnej.

Wysokość i zasady uiszczenia wynagrodzenia dostosowywane są do wybranej formy współpracy i podlegają uzgodnieniu indywidualnie z Klientem, mając na uwadze charakter zleconych czynności, niezbędny nakład pracy radcy prawnego, rodzaj i zawiłość oraz wartość przedmiotu sprawy.

Podstawowe formy rozliczeń w Kancelarii obejmują:

  • miesięczny ryczałt,
  • rozliczenie w oparciu o stawki godzinowe,
  • jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe,
  • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z tzw. wynagrodzeniem success fee (premia za sukces).