Kancelaria Radcy Prawnego

Julia Barleska

Podstawowym celem działalności Kancelarii jest pogłębianie świadomości prawnej społeczeństwa, przełamywanie stereotypów o prawie i prawnikach oraz zachęcanie do korzystania z pomocy prawnej, której każdy potrzebuje,
a nie każdy z niej korzysta.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych poprzez udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzanie pism i opinii prawnych oraz zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, urzędami i innymi podmiotami.

waga
pióro

Przedsiębiorcy

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej).

Zawód radcy prawnego i jego wykonywanie

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy, włączając w to występowanie przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do podmiotów, na których rzecz radca prawny może świadczyć pomoc prawną.